Menschen und Sommersports                                                    Personnages et sports d'été

Landschaften Frühling/Sommer - paysages printemps/été

Winterlandschaften und Wintersports                                            Paysages hivernaux et sports d'hiver

Stillleben / natures mortes